Spring til indhold

Nyborg Kommune har indgået et samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening på Fyn om at understøtte fuglelivet i kommunen, og tilbyder derfor gratis opsætning af fuglekasser. Det kan fx. være i forbindelse med et grønt område, en legeplads, et vådområde ell.l. Samarbejdet fokuserer på mursejler, stær, ugler og tårnfalke. Mursejleren er i tilbagegang, da man ved isolering af huse fjerner dens naturlige ynglesteder. Stæren mangler egnede ynglesteder i hule træer, hvorfor Nyborg Kommune opsætter bl.a. stærepæle og kasser på træer. Ugler og tårnfalke er også begge arter, som bruger hule træer til at yngle i. Tårnfalke og ugler er også med til at bekæmpe rotter. Kasserne produceres i samarbejde med Nyborg Værkstederne, og sættes op af vores medarbejdere i Vej og Park.

Hvis I som landsby kunne tænke jer en eller flere fuglekasser, kan I kontakte biodiversitetsformidler Karen Kirk Østergaard på kaki@nyborg.dk