Spring til indhold

Det Fælles Landsbyråd (FLR)

Det Fælles Landsbyråd i Nyborg blev oprettet efter kommunesammenlægningen i 2007, efter en model fra Ørbæk kommune.

Det fælles landsbyråds hovedopgave er:

  • At udgøre et fælles debatforum for landdistriktspolitikken i kommunen og styrker denne.
  • At stimulerer de lokale råd til udvikling og forbedring af kvaliteter og værdier i området.
  • At sikre et godt samspil/netværk mellem landsbyerne indbyrdes og mellem landsbyerne og Nyborg kommune.

Grundlaget er, at hver af de 24 landsbyer i kommunen danner et landsbyråd. Landsbyråds opgave er,

  • At være ansvarlig for at tage initiativ til, at landsbyprojekter, gode ideér, sammenhold og trivsel kan udvikle sig.
  • Deltager i kommunale arbejdsgrupper/udvalg.
  • Assisterer ved finansierings-søgning for lokale aktiviteter og forvaltning af disse.
  • Landsbyrådet vælger en kontaktperson, som automatisk sidder i Det Fælles Landsbyråd.

Kontaktpersonen er formidler/talerør mellem landsbyen og LDU/kommunen.
Det er kun kontaktpersonen der har stemmeret til FLR-møde med valg.

Orientering fra kassereren, formanden samt kommunen, sendes kun til kontaktpersonen i landsbyerne.
Det er kontaktpersonens ansvar, at viderebringe denne orientering til beboerne i landsbyen.

Det Fælles Landsbyråd vælger blandt kontaktpersonerne, hvert år på generalforsamlingen, 7 medlemmer til forretningsudvalget, kaldet Landdistriksudvalget, LDU.