Spring til indhold

I 2016 blev der sat en proces i gang i kommunen i forhold til byporte. Alle landsbyer blev inviteret til at melde ind, om man ønskede sig byporte evt. med udsmykning. Ikke alle meldte sig på banen i første omgang, men mange steder kom der byporte op.

Efterfølgende har der været en ”runde to”, hvor landsbyerne har kunnet ønske igen, og dette blev samlet til et budgetønske til 2024. Ønsket blev desværre ikke imødekommet ved budgetforhandlingerne.

Det er dog heller ikke alle steder, der faktisk er plads i vejrabatten til byporte. De landsbyer, der har ytret ønske om byporte, men hvor der ikke er plads, har fået direkte besked.

Nogle landsbyer har i processen spurgt, om deres blå stednavns-tavler kunne placeres på byporte. Dette er desværre ikke tilladt. Ej heller at udskifte de blå til en byport.

Da der er lovkrav om, at byskiltene skal sidde på høj stander, vil de skilte, der pt. sidder på lav stander, blive sat i høj stander i stedet.

Der gives ikke støtte til lyskæder til brug på byskilte, da disse skilte ikke må påsættes lyskæder og lignende.