Spring til indhold

Alle kommunens landsbyer har mulighed for at være med til at udvikle deres legeplads i samarbejde med kommunen.

Det kunne fx være at få opgraderet legepladsen med nye legeredskaber, komme af med nogle gamle, få plantet frugttræer eller bærbuske, få sat hegn op, få en overdækning, motionsredskaber eller noget helt andet.

Er der ønske om en større udviklingsplan for legepladsen, skal der udarbejdes en samlet plan. Teknik- og Miljøafdelingen hjælper gerne med rådgivning og sparring.

Gennem landsbyrådet kan der søges midler til udvikling af legeplads fra Landsbyforskønnelsespuljen (læs venligst mere under denne fane), men andre fonde kan også søges. Der er også mulighed for at lade en virksomhed sponsorere dele af projektet, så længe kommunens retningslinjer herfor overholdes.

Kontakt landsbykoordinator Anne Lysebjerg Hansen ved spørgsmål vedr. udvikling af legepladser.