Spring til indhold

”Grøn Landsby” er den fælles overskrift for en række initiativer inden for den grønne omstilling, som landsbyerne arbejder med sammen med kommunen.

Det er samtidig visionen om at udnytte landsbyernes særlige fællesskaber og gøre dem til frontløbere i den grønne omstilling. Mange grønne tiltag løses nemlig bedst i fællesskab – hvad enten det er en fælles varmeforsyning, deleordninger, samkørsel eller fællesspisning med klimavenlig mad. Mulighederne er mange og skal udvikles af landsbyerne selv i dialog med kommunen.

To konkrete store projekter er allerede i gang:

Solcellelandsbyer

Nyborg Kommune er sammen med tre landsbyer i gang med at udvikle en model for lokale borgerenergifællesskaber, som skal producere grøn strøm svarende til landsbyens forbrug inklusive fremtidens elbiler. Energien skal komme fra solceller ejet af landsbyens beboere, som dermed høster fordelene ved elproduktionen. Projektet forventes afsluttet i 2024 – forhåbentlig med etableringen af solcellerne derefter.

Fælles varmeforsyning

For de landsbyer, som ikke får mulighed for at blive koblet på Nyborgs fjernvarme, undersøges lige nu mulighederne for at etablere fælles klimaneutral varmeforsyning. Nyborg Kommune er nemlig med i EU-projektet COHEAT, som sammen med to pilotlandsbyer arbejder på at udvikle en model for fælles varmeforsyning. Når pilotprojektet er fuldført – forventeligt i 2025 – vil de øvrige landsbyer, der ikke får fjernvarme, få tilbudt hjælp til omlægning til klimaneutral varmeforsyning efter den udviklede model. Der, hvor det ikke er muligt at etablere kollektiv varmeforsyning, vil løsningen være individuelle varmepumper.