Spring til indhold

Frivilligcenter Nyborg er foreningernes forening

Frivilligcenter Nyborg er sat i verden for at støtte, udvikle og fremme frivilligheden samt alle typer af foreningsliv i hele Nyborg Kommune.

Frivilligcenteret støtter alle fællesskaber og foreninger med rådgivning og med praktisk hjælp til foreningsdrift og aktiviteter. I Frivilligcenteret rådgives bl.a. om foreningers bestyrelsesarbejde, synlighed, rekruttering af frivillige og deltagere, samt hjælp til fundraising. Frivilligcenteret udbyder løbende kurser for alle foreninger i Nyborg, disse annonceres på frivilligcenterets hjemmeside og Facebook.

Frivilligcenteret holder fysisk til i Vestervold, Kongens Bastionvej 2, Nyborg, her kan man som forening også booke lokaler. Har man brug for højtalere, mikrofoner, video- og fotoudstyr eller projektorer, kan det også lånes. Frivilligcenteret hjælper også gerne med PR, herunder tryk af gratis plakater og foldere i farver og bistår med hjælp til design og tekst.

Alle vores services er gratis for foreninger i Nyborg Kommune.

Bliv medlem af Frivilligcenter Nyborg

Vi bliver utroligt glade, når foreninger tegner et medlemskab og på denne måde er med til at støtte Frivilligcenterets arbejde i Nyborg Kommune. Et medlemskab koster 350 kr. om året.

Ud over ovenstående foreningsservices får man som betalende medlem direkte adgang til bookingsystemet for lån af lokaler i Vestervold, interne kurser – og der er mulighed for at få lavet et foreningsportræt, der også trykkes i lokalavisen

Jeres forening får desuden stemmeret til den årlige generalforsamling, og får dermed mulighed for at påvirke centerets strategi samt opstillingsret til bestyrelsen.

Læs mere her:

Hjemmeside: https://frivilligcenter-nyborg.dk/foreninger/

Facebook: https://www.facebook.com/frivilligcenternyborg

Adresse:

Kongens Bastionvej 2, 5800 Nyborg.

Telefon: 4263 1145

Mail: info@frivilligcenter-nyborg.dk