Spring til indhold

I Nyborg Kommune har vi en landsbypedelordning med tre landsbypedeller tilknyttet.

Landsbypedellerne klarer de mindre opgaver i landsbyerne, fx beplantning, beskæring, lugning og renhold, græsslåning af mindre græsarealer og rundt om legeredskaber, vanding m.m. Pedelordningen understøttes bl.a. af vejfolk fx ved opgaver med vejbrønde, rabatslåning og huller i vejene, og skovarbejdere ved større beskæring og fældning af træer.

Affaldshåndtering

 • Affaldsspande i landsbyerne og i åbent land tømmes en-to gange om ugen.
 • Er der ønske om opsætning af yderligere affaldsspande, så kontakt Vej og Park og hør, om det er muligt.

Beplantning

 • Har I som landsby nogle ønsker til beplantning, så start med at kontakte en af landsbypedellerne eller parkformand Claus Johanson. Måske kan jeres ønsker rummes inden for pedelordningens budget.
 • Hvis ikke, kan der søges midler fra Landsbyforskønnelsespuljen eller Restmiddelpuljen. Frø, løg og planter kan købes fra et firma eller gennem Vej og Park. Skal fortrinsvis være tørkeresistente og/eller hjemmehørende arter.
 • Landsbyerne må gerne selv hjælpe med at sætte blomsterløg, plante buske og træer, lave vilde blomsterbede mv. Skal dog koordineres med Vej og Park af hensyn til driften.

Blomsterkummer

 • Da vi står midt i en grøn omstilling, har vi sat gang i en proces for at udfase landsbyernes blomsterkummer.
  I tørkeperioder, som vi ved vil blive flere og længere, er kummerne meget driftstunge mht. vanding.
  Efter aftale med den enkelte landsby etableres der i stedet bede i jordniveau.
  Processen kommer til at forløbe hen over et par år.

Bord & Bænkesæt

 • Vej og Park opsætter og vedligeholder bord & bænkesæt på offentlige arealer.
 • Hvis landsbyens bord & bænkesæt er blevet for slidte eller ødelagte, bytter Vej og Park dem ud med nogle nye eller sørger for at renovere dem.
 • Ønsker landsbyen selv at vedligeholde sine bord & bænkesæt med maling og mindre vedligehold (ca. hvert andet år), kan materialer rekvireres ved Vej og Park.
 • Hvis I som landsby gerne vil have flere bord & bænkesæt op, så kontakt Vej og Park og hør om mulighederne.
 • De bygger dem selv på deres værksted og har forskellige modeller på lager – både til børn og voksne, med og uden ryglæn, overdækkede, handicapvenlige osv.
 • Hvis jeres ønsker ikke kan rummes inden for Vej og Parks budget, kan der søges midler gennem Landsbyforskønnelsespuljen.

Græsslåning
Større græsarealer/aktivitetsområder slås ca. hver 11. dag. Vejrabatter slås to gange årligt i juni og oktober/november.

Hundeposestativer
Er sat op forskellige steder på privat initiativ eller i forbindelse med tidligere kommunale projekter, men disse understøttes ikke længere af kommunen. Årsagen er, at for mange af poserne – med indhold – havner i naturen.

Muldvarpebekæmpelse
Kommunen bekæmper kun muldvarpe på boldbaner i forbindelse med idrætsforeninger.

Træer, buske og hække
Dette klippes efter behov, da disse er så forskelligartet. Kontakt vej og park hvis der er noget der skal ordnes.

Kontaktoplysninger

Landsbypedel Rebekka Kristensen, tlf. 2936 6013

Landsbypedel Carsten Jensen, tlf. 2936 6005

Landsbypedel Heidi Riisager Jørgensen, tlf. 2936 6008

Parkformand Claus Johanson, tlf. 3016 1405 eller mail cjoh@nyborg.dk eller vejogpark@nyborg.dk