Spring til indhold

I Nyborg Kommune har vi en landsbypedelordning med tre landsbypedeller tilknyttet.

Landsbypedellerne klarer de mindre opgaver i landsbyerne, fx beplantning, beskæring, lugning og renhold, græsslåning af mindre græsarealer og rundt om legeredskaber, vanding m.m. Pedelordningen understøttes bl.a. af vejfolk fx ved opgaver med vejbrønde, rabatslåning og huller i vejene, og skovarbejdere ved større beskæring og fældning af træer.
Er der konkrete områder, landsbyerne ikke mener bliver passet tilfredsstillende, så opfordres til at landsbyens kontaktperson kontakte Vej og Park, for at få en dialog om det.

Affaldshåndtering

 • Affaldsspande i landsbyerne og i åbent land tømmes en-to gange om ugen.
 • Er der ønske om opsætning af yderligere affaldsspande, så kontakt Vej og Park og hør, om det er muligt.

Beplantning

 • Har I som landsby nogle ønsker til beplantning, så start med at kontakte en af landsbypedellerne eller parkformand Claus Johanson. Måske kan jeres ønsker rummes inden for pedelordningens budget.
 • Hvis ikke, kan der søges midler fra Landsbyforskønnelsespuljen eller Restmiddelpuljen. Frø, løg og planter kan købes fra et firma eller gennem Vej og Park. Skal fortrinsvis være tørkeresistente og/eller hjemmehørende arter.
 • Landsbyerne må gerne selv hjælpe med at sætte blomsterløg, plante buske og træer, lave vilde blomsterbede mv. Skal dog koordineres med Vej og Park af hensyn til driften.

Blomsterkummer

 • Da vi står midt i en grøn omstilling, har vi sat gang i en proces for at udfase landsbyernes blomsterkummer.
  I tørkeperioder, som vi ved vil blive flere og længere, er kummerne meget driftstunge mht. vanding.
  Efter aftale med den enkelte landsby etableres der i stedet bede i jordniveau.
  Processen kommer til at forløbe hen over et par år.

Bord & Bænkesæt

 • Vej og Park opsætter og vedligeholder bord & bænkesæt på offentlige arealer.
 • Hvis landsbyens bord & bænkesæt er blevet for slidte eller ødelagte, bytter Vej og Park dem ud med nogle nye eller sørger for at renovere dem.
 • Ønsker landsbyen selv at vedligeholde sine bord & bænkesæt med maling og mindre vedligehold (ca. hvert andet år), kan materialer rekvireres ved Vej og Park.
 • Hvis I som landsby gerne vil have flere bord & bænkesæt op, så kontakt Vej og Park og hør om mulighederne.
 • De bygger dem selv på deres værksted og har forskellige modeller på lager – både til børn og voksne, med og uden ryglæn, overdækkede, handicapvenlige osv.
 • Hvis jeres ønsker ikke kan rummes inden for Vej og Parks budget, kan der søges midler gennem Landsbyforskønnelsespuljen.

Græsslåning
Større græsarealer/aktivitetsområder slås ca. hver 11. dag. Vejrabatter slås to gange årligt i juni og oktober/november.
Græs rundt om legeredskaber mv. slås fx med buskrydder ca. hver fjerde gang i forhold til, når de slår græsplænerne.

Hundeposestativer
Er sat op forskellige steder på privat initiativ eller i forbindelse med tidligere kommunale projekter, men disse understøttes ikke længere af kommunen. Årsagen er, at for mange af poserne – med indhold – havner i naturen.

Muldvarpebekæmpelse
Kommunen bekæmper kun muldvarpe på boldbaner i forbindelse med idrætsforeninger.

Træer, buske og hække
Dette klippes efter behov, da disse er så forskelligartet. Kontakt vej og park hvis der er noget der skal ordnes.

Hegn
Hegn rundt om gadekær og branddamme eller mindre hegn, hvor vejen krydser en å, vedligeholdes og males efter behov

 • Kontakt Vej og Park, hvis der er noget, der skal ordnes.
 • Ønsker landsbyen selv at vedligeholde sine hegn med maling, kan materialer rekvireres ved Vej og Park. Dette dog efter konkret vurdering af sikkerhed på stedet.
 • Autoværn vedligeholdes efter behov, men males ikke.

Giv et praj
Vi vil gerne have besked fra dig, hvis du støder på problemer som huller i vejen, ødelagte skilte eller andet, der skal løses.

Derfor håber vi, at du vil sende et praj til os via selvbetjeningen. Når du har placeret dit praj på kortet i selvbetjeningen, skal du beskrive problemet og eventuelt medsende et billede.
Det er muligt, at andre borgere allerede har sendt et praj, som vedrører det samme problem. Det vil du kunne se ved at trykke med musen på de symboler, der ligger i nærheden på kortet. Hvis dit praj ikke vedrører Nyborg Kommune, vil du modtage en besked om dette.

Gå til selvbetjeningen Giv et praj

Det er også muligt at hente selvbetjeningen ned som app, så du hurtigt kan melde problemer ind med din mobiltelefon.
Find appen ‘Giv et praj’ i App Store (iPhone)
Find appen ‘Giv et praj’ i Google Play (Android)

Kontaktoplysninger

Landsbypedel Rebekka Kristensen, tlf. 2936 6013

Landsbypedel Carsten Jensen, tlf. 2936 6005

Landsbypedel Heidi Riisager Jørgensen, tlf. 2936 6008

Parkformand Claus Johanson, tlf. 3016 1405 eller mail cjoh@nyborg.dk eller vejogpark@nyborg.dk