Spring til indhold

Trafik/vejprojekter

Nyborg Kommune arbejder i 2024 for en samlet Trafikplan, som skal samle alle ønsker om trafiktiltag i hele kommunen.
Vejmyndigheden vil i løbet af perioden gå i dialog med borgerne for at få deres input og erfaringer, bl.a. via workshops.
Arbejdet med Trafikplanen involverer samtidig udviklingen af et værktøj til at evaluere og prioritere projekter baseret på fastlagte kriterier.

Landsbyerne vil blive involveret i processen, og Trafikplanen forventes færdig i løbet af 2025.

Der kan rettes henvendelse til Anne Lysebjerg Hansen ang hjælp til hvor man retter henvendelse til fx:
Vejrelateret belysning
Vejprojekter
Cykelstier
Vejbump