Spring til indhold

De 4 muligheder:

FLR (Det fælles landsbyråd) og LDU (landdistriktsudvalget) administreres/finansieres af Erhvervs og Udviklingsudvalget i Nyborg byråd.
Der gives et årligt bidrag, som i 2022 er 314.000 kr, som bruges til LDUś driftsomkostninger og til landsbyernes rådighedsbeløb.
Desuden stilles et årligt beløb til rådighed til landsbyforskønnelse, som i 2022 er 500.000 kr fordelt på 1. og 2. halvår. Samt et årligt beløb til julebelysning på 100.000 kr.