Spring til indhold

Rådighedsbeløb

Hvert Landsbyråd får et beløb stillet til rådighed 1. januar, i 2023 er dette beløb på 10.000 kr. Rådighedsbeløbet må anvendes til aktiviteter, møder, administration, småanskaffelser m.v. i Landsbyrådets regi. Landsbyrådene må selv holde sig a jour med forbrugte midler, så beløbet ikke overskrides.

Betingelser for tilskud fra LDU:

LDU bevilliger ikke penge til andre institutioner/foreninger.
Pengene skal anvendes i det kalenderår bevillingen er givet.
Der gives kun tilskud til Landsbyrådenes egne aktiviteter eller fællesaktiviteter, hvor landsbyrådene deltager aktivt.

Eksempelvis kan der bevilliges penge til:

  • Afholdelse af landsbyarrangementer, teater, foredrag, koncerter, plantedag, traveture, borgermøder, mødeaktiviteter m.m.
  • Kopipapir, printerpatroner, omdeling af flyers og invitationer m.m.
  • Vedligeholdelse af hjertestarter
  • Forplejning til landsbyrådsmøder, generalforsamling mm.

Krav til regninger/kvitteringer

Alle køb, der ønskes refunderet, skal være købt hos registrerede firmaer. (Ikke på loppemarkeder og lignende.) Bilagene må kun omfatte køb til det bevilligede. (Ingen køb til privat husholdning eller lign. på samme bon.) Kvitteringer/bilag skal sendes til LDU’s kasserer, enten som original eller som kopi. Bilagene skal altid vedhæftes en udfyldt samleregning, påført leverandør, beløb, formål og underskrevet af Landsbyrådets kontaktperson.

Hent samleregning her