Spring til indhold

Nyborg Kommune ønsker at gå foran og vise de gode eksempler frem gennem en omlægning af driften af de kommunale arealer. Mange af de kommunale arealer kan driftes med en bedre og højere biodiversitet. At omlægge driften vil sikre bedre betingelser for planter, urter, insekter og smådyr.

Kommunen har lavet en handleplan for mere biodiversitet for at vise, hvordan kommunen kan gå foran i omlægningen til mere biodiversitet, med et ønske om at inspirere borgere og virksomheder til at lave lignende tiltag på deres arealer.

Nyborg Kommune vil omlægge driften af de kommunale, grønne arealer som vejrabatter, parker, grønninger og boldbaner. Formålet er at skabe mere biodiversitet og drifte mere bæredygtigt med et langt lavere vand- og brændstofforbrug.

Omlægningen af de kommunale arealer sker naturligvis under hensyn til borgernes behov, anvendelsen af arealerne og fastholde gode oversigtsforhold for trafiksikkerhed. Samtidigt er det også en mental rejse at skabe forandringer. Vi skal alle lære at sætte pris på – og se skønheden i – biodiversiteten. Vi kan ikke leve uden.

Læs den samlede handleplan her https://www.nyborg.dk/media/gv2akkug/nyborg-kommunes-handleplan-til-mere-biodiversitet-p%C3%A5-kommunale-arealer-aod.pdf