Spring til indhold

Det Fælles Landsbyråd vælger blandt kontaktpersonerne, hvert år på generalforsamlingen, medlemmer til forretningsudvalget, kaldet Landdistriksudvalget, LDU.

LDU er forretningsudvalg for landsbysamarbejdet og kommunikationsled til kommunen.

LDU varetager bla.

  • Disponering/forvaltning af kommunens økonomiske tilskud.
  • Nedsættelse af specielle udvalg/arbejdsgrupper. Evt. deltage i kommunale arbejdsgrupper/udvalg.
  • Planlægger og afholder fælles-landsbyråds-møder, incl årsmøde. På årsmødet, kan der dannes afsæt for evt. handleplaner.
  • Afholder forretningsudvalgsmøder, LDU-møder.
  • Arbejder med anmodninger/indkomne forslag fra landsbyernes kontaktpersoner.
  • Afholder møder med kommunen ved behov, samt deltage i de kommunalt planlagte møder.
  • Følge med i politiske strømninger og ved behov reagerer på disse.
  • Videreformidle informationer/tiltag fra center- og landsbykoordinator.
  • Sørge for at promoverer landsbyerne ved fx indlæg i ugeaviser.