Spring til indhold

Restmidler

Pengene i denne pulje er det beløb, der er tilovers fra LDU’s driftomkostninger, samt de penge de enkelte landsbyråd ikke får brugt af deres årlige rådighedsbeløb.

Restmidler kan søges hele året. Det er kun mindre beløb der kan søges om.
Max 10.000 pr gang.

Ansøgninger om penge fra restmiddelpuljen, sendes direkte til LDU’s kasserer senest en uge før næste LDU-møde (se dato i fanen møder og referater)

LDU vil tage stilling til ansøgningen ved næstkommende møde. LDU giver besked direkte til landsbyrådets kontaktperson, om ansøgningen bevilliges.

Betingelser for tilskud fra LDU:

LDU bevilliger ikke penge til institutioner/foreninger.
Pengene skal anvendes i det kalenderår bevillingen er givet.
Der gives kun tilskud til Landsbyrådenes egne aktiviteter eller fællesaktiviteter, hvor landsbyrådene deltager aktivt.

Eksempelvis kan der bevilliges penge til:

 • Borgermøder, mødeaktiviteter m.m.
 • Teater, foredrag, koncert m.m.
 • Plantedag, traveture m.m.
 • Højskolesangbøger
 • Affaldsspande, bænke, bord/bænke-sæt, udhængsskabe
 • Flag
 • Hængekøjer
 • Insekthoteller, fuglekasser
 • Parasoller
 • Telt, pavillion
 • Maling
 • Flis
 • Tilskud til landsbyarrangementer fx juletræsfest, halloween, fasterlavn, høstfest, musikaften, fællesspisning, hoppeborg
 • Fodboldmål-net
 • Hunde høm-høm poser
 • Blomsterløg, frøblandinger
 • Bålredskaber
 • Plæneklipper, stige, krat-rydder, haveredskaber
 • Publicering/udarbejdelse af bøger, oplysningsværker, foldere og pjecer
 • Medlemskaber og abonnementer
 • Hjemmeside. Max kr. 5000,-


Krav til regninger/kvitteringer

Alle køb, der ønskes refunderet, skal være købt hos registrerede firmaer. (Ikke på loppemarkeder og lignende.) Bilagene må kun omfatte køb til det bevilligede. (Ingen køb til privat husholdning eller lign. på samme bon.) Kvitteringer/bilag skal sendes til LDU’s kasserer, enten som original eller som kopi. Bilagene skal altid vedhæftes en udfyldt samleregning, påført leverandør, beløb, formål og underskrevet af Landsbyrådets kontaktperson.

Se bevillinger her Link (til møder/referater)

Hent samleregning her

Hent ansøgningsformular her