Spring til indhold

Anne Lysebjerg Hansen er Nyborg Kommunes landsbykoordinator.

Anne sidder i Teknik- og Miljøafdelingen og har bl.a. til opgave at understøtte en positiv udvikling i landsbyerne i samarbejde med landsbyrådene. Det kan fx være i form af udarbejdelse af udviklingsplaner og hjælp til realisering af forskellige tiltag og projekter.

Anne har også et tæt samarbejde med bl.a. Vej og Park, Østfyns Museer, Frivilligcenteret og VisitNyborg om understøttende indsatser i landsbyerne, og deltager både i fynske og nationale netværk i forhold til udvikling af landdistrikter.

Anne er født og opvokset i Flødstrup og bor i dag med sin familie i Kogsbølle, så hun kender kommunen rigtig godt og brænder for det gode liv på landet. Hun er uddannet cand.mag. i Kultur og Formidling, og ved hvad det vil sige at være frivillig landsby-ildsjæl, da hun bl.a. gennem en årrække har været formand for en lokal beboerforening.

Anne kan kontaktes på alyh@nyborg.dk og tlf. 6333 6832 / 2145 1475

NYT FRA KOMMUNEN

3-4 gange om året udsender landsbykoordinatoren et nyhedsbrev med landsbyrelevante nyheder fra kommunen. Nyhedsbrevene sendes til landsbyrådene, som mange steder formidler dem videre til resten af landsbyen via fx facebook.

Man kan også tilmelde sig nyhedsbrevet her: https://nyborg-kommune.clients.ubivox.com/forms/subscribe/list/80455/

Udsendte nyhedsbreve:

Marts 2024 – Link
December 2023 – Link
Juni 2023 – Link
Marts 2023 – Link
November 2022 – Link
September 2022 – Link