Spring til indhold

Her finder du reglerne for opsætning af nabohjælp-skilte:

https://www.nyborg.dk/da/borger-og-selvbetjening/veje-og-trafik/tilladelser-pa-vejareal/

For Legende Børn-skilte gælder det, at de kun må opsættes på privat grund, og det kræver ingen tilladelser. De må altså ikke sættes på offentligt vejareal eller privat fællesvej.

Hvis du har spørgsmål vedr. skiltning, kan du kontakte Teknik, Miljø og Erhverv på 6333 7000 eller teknikmiljoeogerhverv@nyborg.dk