Spring til indhold

Velkommen til Refsvindinge

Refsvindinge er en lille landsby beliggende 9 km fra Nyborg og 3 km fra Ørbæk, hvor der er gode indkøbsmuligheder. Landsbyen ligger vest for hovedvejen og syner ikke af meget, når der blot køres igennem byen på hovedvejen.

Vi ligger tæt på den smukke og kuperede Ørbæk Ådal og Æble Skov med gode stier til gå- og cykelture.

Vi har gode stiforbindelser mellem de boligkvarterer, som er i byen, og dermed tryg og sikker skolevej til vores friskole.

Vi har flere dagplejemødre i byen, og nærmeste vuggestue og børnehave er i Ørbæk og Herrested-Måre.

Vi ligger midt imellem Odense, Svendborg og Nyborg, hvor der er offentlig transport til Nyborg og Ørbæk, hvor man kan komme videre til Svendborg og Odense. Vi ligger 5-10 min væk fra motorvejen, så det er nemt at pendle til og fra arbejde.

Der er et godt naboskab i landsbyen, og stor hjælpsomhed beboerne imellem.

Vi har hvert år opsætning af majstang med spisning og senere nedtagning med spisning. Derudover adskillige andre arrangementer som kvindeaften og mandeaften, loppemarked, fællesspisning/familieaften, juletræstænding og juletræsfest, dette foregår i samarbejde med forsamlingshuset, menighedsrådet og landsbyrådet.

Vi har en dejlig legeplads ved Møllehaven og et grønt fællesområde ved Banemarken.

Refsvindinge Forsamlingshus er stadig samlingspunkt for mange aktiviteter. https://www.refsvindingeforsamlingshus.dk

Refsvindinge Friskole er en traditionsrig Grundtvig-Koldsk friskole fra 1865. Den er meget populær og har klassetrin op til 9. klasse. https://refsvindingefriskole.dk

Idrætsklubben KRIF (Kullerup-Refsvindinge Idrætsforening) er også over 150 år gammel, og en af landets ældste foreninger. Foreningen byder på mange aktiviteter såsom fodbold, badminton, skydning, gymnastik med mere. http://krif.dk

Refsvindinge Kirke er landsbyens ældste bygning er opført i perioden 1150-1200 i romansk stil. Udover gudstjenester er der af og til forskellige arrangementer. https://www.refsvindingekirke.dk

Refsvindinge Natur – og Kulturcenter tilbyder naturformidling og friluftsliv til beboere, turister, institutioner, dagplejere, foreninger og nydanskere. https://www.naturrefsvindinge.dk

Velkommen til Refsvindinge skal lyde fra

Landsbyrådet