Spring til indhold

15 km syd for Nyborg ligger landsbyen Svindinge, en landsby med rødderne solidt plantet i den fynske muld.

Svindinge er en sprællevende landsby, hvor familier, unge som gamle kan bo og leve i det dejlige landskab med skov, levende hegn, marker og enge. Beboerne i landsbyen har i fællesskab skabt Svindinge Byhave med stisystemer i landsbyen til fælles glæde samt sikker skolevej. Yderligere findes mange vandrestier i området. I nærheden ligger godset Glorup, hvor der er offentlig adgang til haven – www.glorupgods.dk

Svindinge har gode servicetilbud til børnefamilier og et rigt foreningsliv for alle aldersgrupper.

Da kommuneskolen lukkede i 1992 oprettede beboerne friskole som senere er udvidet med børnehave og vuggestue. www.svindingefriskole.dk

Friskolen har en meget aktiv støtteforening, der afholder nogle velbesøgte loppemarkeder i Loppeladen på Svendborgvej. Se på Facebook Støtteforeningen for Svindinge Friskole og børnehus.

De mange foreninger i landsbyen er f.x. gymnastikforeningen, jagtforeningen, modelflyveklub m.fl.

Foreningerne, landsbyrådet, forsamlingshuset, friskolen m.v. holder liv i landsbyen med mange aktiviteter f.x. fællesspisninger, musical på friskolen, Sankt Hans bål, jul-i-Svindinge o.m.a.

Landsbyen rummer desuden gårdbutik og grøntboder og et godt forsamlingshus.

Svindinge – En landsby, hvor nærvær, sammenhold og fællesskab vægtes højt.

For yderligere oplysninger www.svindinge.dk