Spring til indhold

Sådan er det at bo i Ellested

Ellested er en lille landsby i landlige omgivelser. Det er et rart og ikke mindst et roligt sted at bo, hvor det er muligt at lægge arbejdslivets stress og jag bag sig, når man kommer hjem. Det er et trygt og dejligt landsbymiljø med godt naboskab.

Nogle af herlighedsværdierne ved at bo i Ellested er naturen, herunder skovområder, marker og det rige dyreliv, som f.eks. havørne, glenter, rådyr og dådyr.

Vi har flere skove i Ellested Sogn. Der er skoven ved Ravnholt Gods samt skoven ved Lykkesholm Slot og Magelund Voldsted, hvor der er fine stisystemer gennem skovene.

Vi har flere dyser i sognet. Bl.a. Ellested-dysen, Langdysserne ved Lindeskov og dyser i Lindeskov Hestehave.

Stederne indbyder til gode gåture og en masse udendørs aktiviteter.

Selv om landsbyen ligger ude på landet, så ligger landsbyen alligevel tæt på de faciliteter, som en familie har brug for – med kun 4 km til Ørbæk, 16 km til Nyborg, 22 km til Svendborg, 22 km til Odense.

Det forventes, at der kommer en cykelsti fra Ørbæk til Ellested i 2024.

Af busforbindelser er der skolebus, som kører til og fra distriktskolen i Ørbæk. Flextaxi er også en mulighed.

Vi har kort afstand til motorvej (Langeskov, Hjulby, Ringe, Kværndrup) samt togforbindelser (Ringe, Kværndrup, Langeskov, Nyborg).

Der er mulighed for dagpleje i Herrested og Ørbæk. I Herrested er der vuggestue, som er integreret med børnehaven. Ørbæk har også en børnehave.

Af skoler har vi 4Kløverskolen i Ørbæk, som er distriktskolen. Skolen har klassetrin fra 0-9 klasse. Frørup Skole er en underafdeling til Ørbæk og har klassetrin fra 0-6 klasse. Der er friskoler i Gislev, Refsvindinge og Svindinge.

Af indkøbsmuligheder, som ligger tæt på, er der i Ørbæk, Ferritslev, Gislev, Ryslinge og Ringe.

Ryslinge Højskole, Ferritslev Fritidshus og Bastionen i Nyborg er steder tæt på, hvor der ofte er arrangementer, som f.eks. foredrag og koncerter. I Ørbæk Midtpunkt afholdes der også foredrag.

Ellested har fin internetforbindelse, da alle i sognet har/har mulighed for fibernet. Ellested fik fibernet i 2020. Der er derfor gode muligheder for at etablere hjemmearbejdsplads.

Der er tilsvarende gode muligheder for mindre erhvervsdrivende, som har brug for værksted og lagerplads, da flere ejendomme har dette. Lige så også i forhold til etablering af bed & breakfast.

Vi har et landsbyråd, som afholder sociale arrangementer et par gange om året. Da vi ikke har et forsamlingshus, bliver arrangementerne holdt ved private/erhvervsdrivende.

Derudover afholder landsbyrådet årligt affaldsindsamling, hvor der indsamles affald i grøftekanter (Danmarks Naturfredsforenings affaldsindsamling).

Vi har Ellested Kirke. Ud over de kirkelige handlinger arrangerer menighedsrådet enkelte koncerter m.v.

På facebook har vi en gruppe, som hedder ”Aktiv Ellested”. I denne gruppe lægges op primært de aktiviteter, som der sker i Ellested og i nærområdet.